Synchronizacja Blackberry w Linuksie

Zarządzanie Blackberry za pomocą kabla USB

Powyższy opis został przetestowany na Mandriva Linux. Po niewielkich modyfikacjach, zwłaszcza nazw pakietów, można zastosować go do innych dystrybucji. Używanie KitchenSync i MultiSync jest takie samo dla wszystkich dystrybucji.

Instalacja oprogramowania
W zależności o używanego środowiska instalujemy task-blackberry-kde lub task-blackberry-gnome. Możemy także zainstalować kdepim-kitchensync, najprostsze w używaniu graficzne narzędzie synchronizacji. Zainstaluje się odpowiednie oprogramowanie do ładowania Blackberry, gdyż urządzenie to wymaga większego prądu niż to, które dostarczane jest przez USB.

Synchronizacja danych
Jeśli zainstalowaliśmy pakiet task-blackberry-kde dostępne będzie KitchenSync, w przypadku zainstalowania task-blackberry-gnome będziemy mieli MultiSync. Jak wspomniałem zamiast MultiSync lepiej korzystać z KitchenSync, które jest łatwiejsze i prostsze w obsłudze oraz co ważniejsze bardziej niezawodne. Z task-blackberry-kde można zsynchronizować urządzenie z pakietem KDE PIM – KMail, KAddressBook i tak dalej. W przypadku task-blackberry-gnome można zsynchronizować urządzenie z Evolution. Jeśli chcemy zsynchronizować urządzenie z czymś innym – mówię tu o: kopiowaniu plików na dysk (na potrzeby wykonywania kopii zapasowych) lub innej aplikacji, usług online takich jak np. Google Calendar lub z innym urządzeniem – istnieje wiele pluginów OpenSync, które są dostępne w pakietach o nazwie libopensync-plugin-(jakaś nazwa).

KitchenSync
Aby utworzyć grupę synchronizacji przy użyciu KitchenSync, uruchom KitchenSync. Klikamy na Add Group. Wprowadzamy nazwę grupy (coś, co można łatwo zapamiętać). Możemy wybrać dokładnie to, co chcemy synchronizować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, ale tylko kontakty i kalendarz mogą obecnie być zsynchronizowane z urządzeniami Blackberry. Następnie klikamy na przycisk Add Member. Wybieramy Barry OpenSync plugin v0.11 for the Blackberry handheld i klimamy OK. Jeśli chcemy, możemy wybrać inną nazwę ale nie musimy. Wprowadzamy kod Blackberry PIN w polu abelled PIN:. Jeśli nie znamy swojego Blackberry PIN, znajdziemy go na kilka sposobów. Polecenie

bidentify

pokaże PIN dla wszystkich urządzeń Blackberry podłączonych do systemu. Graficzna aplikacja barrybackup, której można używać do tworzenia kopii zapasowych Blackberry, także wskaże PIN dla każdego podłączonego Blackberry. Istnieją również inne sposoby na uruchomienie urządzenia, np. Options->Status. Ponownie klikamy na Add Member. Teraz wybieramy to, co chcemy zsynchronizować z urządzeniem. Do synchronizacji z KDE, klikamy KDE Desktop a następnie OK. Natomiast do synchronizacji z Evolution, klikamy Evolution 2.x i następnie OK. Teraz klikamy OK, po czym wrócimy do ekranu głównego.
WAŻNE: jeśli synchronizujemy z KDE, należy przed tą czynnością należy zamknąć wszystkie powiązane aplikacje (KAddressbook, Kcalendar, itp). Upewniamy się, że Blackberry jest podłączone, klikamy Synchronize Now, w tym momencie odbywa się synchronizacja. Przy kolejnym używaniu KitchenSync wystarczy kliknąć Synchronize Now.

MultiSync
Do utworzenia grupy synchronizacji za pomocą MultiSync uruchamiamy go (w menu MultiSync-gui). Klikamy przycisk Add. Wprowadzamy nazwę grupy (coś, co można łatwo zapamiętać). W ramach nowo utworzonej grupy klikamy przycisk Edit. Możemy wybrać dokładnie to, co chcemy synchronizować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli nie ma pola wyboru to wszystkie obsługiwane typy danych zostaną synchronizowane. Nie zaznaczając żadnego kwadratu wyboru, zostaną zsynchronizowane tylko dane. Następnie klikamy Add Member. Wybieramy Barry OpenSync plugin v0.11 for the Blackberry handheld i klikamy Apply (Zastosuj). Klikamy nabarry-sync i zauważymy wówczas w okienku po prawej stronie przykładową konfigurację kończącą się na tej linii:

Device 3009efe3 1 1

Zamieniamy 3009efe3 na Blackberry PIN. Jeśli nie znamy swojego Blackberry PIN, znajdziemy go na kilka sposobów. Polecenie

bidentify

pokaże PIN dla wszystkich urządzeń Blackberry podłączonych do systemu. Graficzna aplikacja barrybackup, której można używać do tworzenia kopii zapasowych Blackberry, także wskaże PIN dla każdego podłączonego Blackberry. Istnieją również inne sposoby na uruchomienie urządzenia. Ponownie klikamy na Add Member. Teraz wybieramy to, co chcemy zsynchronizować z urządzeniem. Do synchronizacji z KDE, klikamy KDE Desktop a następnie Apply. Natomiast do synchronizacji z Evolution, klikamy Evolution 2.x i następnie Close. Teraz klikamy Close, po czym wrócimy do ekranu głównego.
WAŻNE: jeśli synchronizujemy z KDE, należy przed tą czynnością zamykamy wszystkie powiązane aplikacje (KAddressbook, Kcalendar, itp). Upewniamy się, że Blackberry jest podłączone. Klikamy na przycisk Refresh, w tym momencie odbywa się synchronizacja. Przy kolejnym używaniu MultiSync wystarczy kliknąć Refresh.