Bateria w Linuksie cz.2

Zwiększenie czasu pracy baterii w Linuksie cz. 2

Kilka zaawansowanych ustawień dla laptop-mode-tools.

Upewniamy się, że pakiet laptop-mode-tools jest zainstalowany. Narzędzie to automatycznie realizuje wszelkiego rodzaju ustawienia oszczędzania energii, gdy system przełączmy na baterię.

Jako root w edytorze tekstu otwieramy plik /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf. Należy zmodyfikować tylko kilka ustawień.

Aby zapewnić najwyższy poziom oszczędzania energii modułów, ustawiamy:

ENABLE_AUTO_MODULES=1

Podczas pracy na baterii polecam sprawdzić, czy wszystkie systemy plików są montowane z opcją noatime, aby nie powodować żadnych nadpisań za każdym razem plik jest otwierany, ustawiamy:

CONTROL_NOATIME=1
USE_RELATIME=0

Laptop-mode-tools kontroluje również bezczynność dysku twardego. Ustawimy je na takie same wartości, jak gnome-power-manager, aby wzajemnie się nie zastąpywały:

CONTROL_HD_IDLE_TIMEOUT=1
LM_AC_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=60
LM_BATT_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=60
NOLM_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=7200

Przeważnie laptop-mode-tools jest konfigurowany w pliku /etc/laptop-mode/conf.d. Dokonujemy zmian:

* Nie używam Bluetooth zbyt często ale kiedy go używam, zawsze jestem na zasilaniu sieciowym. Może zdarzyć się jednak sytuacja, kiedy nie możemy skorzystać z zasilania sieciowego, więc aby zaoszczędzić czas baterii w /etc/laptop-mode/conf.d/bluetooth.conf, ustawiamy:

CONTROL_BLUETOOTH=1
BATT_ENABLE_BLUETOOTH=0
AC_ENABLE_BLUETOOTH=1
BLUETOOTH_INTERFACES="hci0"

* Dzięki pakietowi cpufreq jest już utworzone zarządzanie ondemand cpufreq. Jednak podczas pracy na baterii jest nawet lepiej uruchomić konserwatywne zarzadzanie: zamiast pełnej prędkości, kiedy urządzenie zostanie załadowane, konserwatywne zarządzanie stopniowo przejdzie do optymalnej częstotliwości między częstotliwością minimalną i maksymalną. W pliku /etc/laptop-mode/conf.d/cpufreq.conf

BATT_CPU_GOVERNOR=conservative

* W pliku /etc/laptop-mode/hal-polling.conf, obwody HAL są domyślnie wyłączone podczas pracy na baterii. Jeśli nie chcemy tego ustawienia (może to zapobiec montowania płyt CD i DVD podczas pracy z baterii), ustawiamy:

CONTROL_HAL_POLLING=0

Jednak chcemy umożliwić sprawdzenie, czy napęd CD/DVD jest wymieniony w skonfigurowanych urządzeniach. Domyślnie będą wyłączene wszystkie obwody urządzeń /dev/scd? , w moim systemie DVD nazywa / dev/sr0, więc zmodyfikuje to do /dev/ sr?. Niestety, laptop-module-tools nie obsługuje jeszcze udisks-daemon, zastępuje go HAL.

W laptop-mode-tools można również wyłączyć niektóre usługi podczas pracy na baterii. Jest to dobre rozwiązanie dla demona crond ATD.

cd /etc/laptop-mode/batt-stop
ln -s /etc/init.d/atd .
ln -s /etc/init.d/crond .

Po zmianie konfiguracji laptop-mode-tools, uruchamiamy ponownie usługę:

# /etc/init.d/laptop-mode-tools restart

Włączenie buforowania w rsyslog

W celu zapobieżenia zbyt twardemu budzeniu się z powodu rejestrowania, zalecam włączyć buforowanie wszystkich plików dziennika w rsyslog. Edytyjemy /etc/syslog.conf i upewniamy się, że jest a – przed każdą nazwą w pliku /var/log. Następnie ponownie uruchamiamy rsyslog:

# /etc/init.d/rsyslog restart

Wyłączenie WiFi, jeśli go nie używamy

Również ważne: przełącznikiem (przynajmniej u mnie) wyłączamy bezprzewodową kartę sieciową wifi jeśli go nie używamy. Ten prosty trik daje ponad 10% więcej czasu pracy baterii. Można również wyłączyć go tymczasowo, gdy nie ma potrzeby połączenia z siecią, np. podczas czytania długich stron internetowych lub pisząc e-mail.

Te wszystkie zabiegi powinny spowodować, że moja bateria będzie pracowała dłużej niż 7 godzin, czego i Wam życzę.